Електроний гербарій

Візитна картка (паспорт) природно-заповідного об’єкту

 1. Назва: Заповідник “Михайлівська цілина”, філія Українського природного степового заповідника.
 2. Категорія: Природний заповідник.
 3. Розташування:
  • адміністративне розташування (адреса): Україна, Сумська обл., Лебединський р-н, Катеринівська сільська рада, с.Жовтневе.
  • адреса дирекції: Україна, Донецька обл., Новоазовський р-н, с.Хомутово, Український природний степовий заповідник.
 4. Площа:
  • Загальна площа: заповідне ядро 202,4 га.
  • Площа охоронної зони: 860 га
  • Всього: 1029,4 га.
  Загальна площа охоронної зони 860 га. Охоронна зона навколо заповідника “Михайлівська цілина” створена на основі документів:
  • Постанова Ради Міністрів УРСР від 29.11.72р. № 544/ Зббірник постанов Ради Міністрів УРСР К., 1972 “Про створення охоронної зони навколо заповідника ” “Михайлівська цілина” в Лебединському районі Сумської області”,
  • Положення про охоронні зони Українського державного степового заповідника від 10 грудня 1985р. АНУРСР. – Київ;
  • “Об усилении охраны и обустройстве заповедника “Михайловская целина” (об утверждении охранной зоны вокруг заповедника “Михайловская целина” площадью 860 га). Решение Сумского исполнительного комитета от 11 апреля 1988 г., № 75. – Сумы, 1985г.
  Додати сюди наступні документи:
  • ксерокопії карти охоронної зони навколо заповідника;
  • ксерокопію рішень про створення охоронної зоні;
  • документи узгоджень з землевласниками і землекористувачами про створення охоронної зони;
  • документи узгоджень з землевласниками і землекористувачами про створення охоронної зони;
  • ксерокопію Положення про охоронну зону;
  • історію створення охоронної зоні.
 5. Історія створення:
  • дата створення: 13 липня 1928 року.
  • Рішення про створення обєкту: постанова Сумського окружного виборчого комітету як заповідник місцевого значення на колишніх землях Михайлівського кінного заводу графа Капніста. В 1947 році постановою Ради Міністрів УРСР переведено у ранг державного значення. З 1961 року входить до складу Українського державного степового заповідника на права філії без права юридичної особи (таке право мав до 1961 року). Державний акт на довічне користування землею знаходиться у центральній садибі (заповідник “Хомутовський степ” у Донецькій обл., другий екземпляр – у відділі земельних ресурсів Лебединського району (м. Лебедин Сумської обл.)).
  • підпорядкування: входить до складу Українського природного степового заповідника, підпорядкований НАН України (м. Київ).
 6. Природні умови:
  • геоботанічні: Європейсько – Сибірська лісостепова обл., Східноєвропейська првінція, Роменсько-Полтавський округ.
  • геоморфологічні: займає рівнинний мікро-вододіл між сьеповими балками системи водозабору р. Сула, який ускладнюється суфозійний ними лійковидними западинами діаметром від 10 до 60 м, глибиною до 2,5 м;
  • гідрологічні: два балкові запруди – ставки та постійно діючий струмок на дні балки Верхні Ставки;
  • типи грунтів: чорноземи глибокі на лесових породах. Лучно-чорноземні грунти переважно на лесовидних породах;
  • повнота деревостою (для лісових природно-заповідних об’єктів).
 7. Склад біоти: рослинність – лучні степи. По території розсіяно понад 1200 окремо зростаючих дерев і чагарників (за даними геоботанічних картувань). Переважаючі угрупування у найбільш поширених угрупування рослинності: повзучопирієві, наземнокуничникові, високорайграсові, вузьколистотонконогові, рідкісні – формації ковили пірчастої.
 8. Склад флори по групах:
  • судинні рослини: 531 вид, з них – степових 171 вид, лучних – 114, водно-болотних –75 видів, лісових – 59 видів, бур’янів 60 видів, дерев і кущів – 32 види;
  • мохоподібні: 34 види;
  • водорості: 14 видів;
  • лишайники: 43 види;
  • гриби: (всього) 232 види; вт. Ч. Макроміцетів – вищих грибів 116 видів;
  • рідкісні, зникаючі та занесені до Червоної книги
  Рослини: 7 видів;
  • занесені до обласних списків.
 9. Склад фауни по групах:
  • хребетні тварини:
  • ссавці: 28 видів;
  • птахи: 70 видів;
  • плазуни: 3 види (гадюка звичайна, гадюка степова, вуж звичайний);
  • амфібії і земноводні: (ящирки, жаби);
  • риби: 4 види;
  • комахи: близько 1500 видів;
  • рукокрилі: рідкісні та зникаючі види, занесені до Червоної книги та обласних списків.